Home Cultuur Ontdek 13x UNESCO Werelderfgoed in Nederland

Ontdek 13x UNESCO Werelderfgoed in Nederland

door Travelwriter.nl
UNESCO Werelderfgoed in Nederland | UNESCO sites in Nederland | Nederlands erfgoed | Kinderdijk | Kinderdijk Werelderfgoed

Hoe goed ken jij het Werelderfgoed in Nederland? Wereldwijd zijn er ruim 1.100 Werelderfgoederen. 13 ervan staan in Nederland. Van de Waddenzee tot het Rietveld-Schröderhuis. Ontdek de UNESCO Werelderfgoederen in Nederland!

Werelderfgoederen zijn monumenten die zo belangrijk zijn voor de wereldgemeenschap dat we ze veilig aan toekomstige generaties willen doorgeven. Nederland telt 13 erfgoedlocaties.

Eise Eisinga Planetarium

In het Friese Franeker vind je het oudste nog werkende schaalmodel van het zonnestelsel ter wereld. De Friese amateur-astronoom Eise Eisinga bouwde het schaalmodel in het plafond van zijn werkkamer in Franeker. Het planetarium bevindt zich in een klein woonhuis in het oude stadscentrum van Franeker. Tegenwoordig is het een museum. Hier ontdek je de Planetariumkamer en het indrukwekkende raderwerk, verschillende astronomische instrumenten en wisselende exposities.

Eise Eisinga Planetarium | UNESCO Friesland | UNESCO Nederland | Erfgoed Friesland
Het Eise Eisinga Planetarium in het Friese Franeker

De Waddenzee

De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten gebied met droogvallende zandbanken en wadden. Het bestaat uit een Deens, een Duits en een Nederlands Waddenzeegebied. De Waddenzee heeft een relatief vlakke kust met getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komen een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder de zeehond en de bruinvis. Hiernaast is het een broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar.

UNESCO Werelderfgoed Waddenzee | UNESCO Nederland
UNESCO Werelderfgoed Waddenzee

Ir. D.F. Woudagemaal

De Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is het grootste en krachtigste stoomgemaal om water af te voeren, dat ooit ter wereld is gebouwd. Het gemaal is gebouwd in 1920 om het overtollige water uit Friesland te pompen en is een meesterwerk van technische en industriële architectuur. Overtollig water werd oorspronkelijk afgevoerd door middel van windmolens.

Het Ir. D.F. Woudagemaal | Werelderfgoed in Nederland
Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld

Grachtengordel van Amsterdam

De grachtengordel in Amsterdam werd gebouwd aan het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw. Om het stadsgebied uit te breiden was drooglegging van het moerasland nodig. Hiervoor werd een netwerk van grachten aangelegd ten westen en zuiden van de historische oude stad en de middeleeuwse haven. Langs de grachten staan talloze monumenten en huizen met hun kenmerkende puntgevels. Dit stedenbouwkundige plan had een schaal die ongeëvenaard was in de 17e eeuw.

Grachtengordel van Amsterdam | UNESCO Nederland
Grachtengordel van Amsterdam

Droogmakerij De Beemster

De Beemster Polder dateert uit het begin van de 17e eeuw. Voor die tijd was de Beemster een binnenmeer in Noord-Holland. Het gebied is drooggemalen en veranderd in landbouwgrond. Het is een van de oudste polders in Nederland en het gebied laat heel goed zien hoe Nederlanders grote delen van het land hebben drooggelegd. De polder heeft zijn goed geordende landschap van akkers, wegen, kanalen, dijken en nederzettingen behouden.

Het landschap van De Beemster
Het landschap van De Beemster

De Molens van Kinderdijk-Elshout

Het kan bijna niet Hollandser dan de molens van Kinderdijk-Eslhout. Het molencomplex met 19 monumentale molens is gebouwd tussen 1738 en 1740. Nergens vind je meer historische molens bij elkaar dan hier. De molens zijn cruciaal voor het landbouw- en waterbeheer in het gebied. De molens zijn in 1950 buiten functie gesteld, maar werken nog allemaal. Ze staan ‘reserve’ voor het geval de moderne installaties uitvallen. De molens van Kinderdijk zijn een indrukwekkend voorbeeld van Nederlandse technische en waterbouwkundige vaardigheden.

Kinderdijk UNESCO Werelderfgoed in Nederland
Kinderdijk UNESCO Werelderfgoed in Nederland

Van Nellefabriek Rotterdam

De Van Nellefabriek in Rotterdam is een icoon van de 20e-eeuwse industriële architectuur. De fabriek werd gezien als ‘ideaal’. Hij was open naar buiten toe en het daglicht werd gebruikt voor aangename werkomstandigheden. De gebouwen van het complex hebben gevels van voornamelijk staal en glas. De fabriek getuigt ook van de lange Nederlandse handels- en industriegeschiedenis op het gebied van import, industriële verwerking en het vermarkten van voedselproducten uit tropische landen naar Europa.

Van Nellefabriek Rotterdam
Van Nellefabriek Rotterdam

Hollandse Waterlinies

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam heten samen de Hollandse Waterlinies. Het gebied strekt zich uit van de verdedigingswerken rond Amsterdam, het IJsselmeer bij Muiden tot de monding van de Biesbosch bij Werkendam. Het militair verdedigingssysteem met zijn inundatievelden, waterwerken en een reeks vestingwerken en militaire posten beslaat een gebied van 200 kilometer lang. Het unieke aan deze verdedigingslinies is dat deze onder water gezet konden worden. Hiermee werden vijandelijke legers op afstand gehouden. Het is een meesterwerk van waterbouwkunde en militaire architectuur.

Fort Ruigenhoek Utrecht, onderdeel van de Hollandse Waterlinies
Fort Ruigenhoek Utrecht, onderdeel van de Hollandse Waterlinies

Lees de blog Waterlinie weekendtocht: op de fiets op zoek naar Utrechts Werelderfgoed! op Avontuur op Reis.

Rietveld-Schröderhuis

Het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht werd in 1924 ontworpen door de architect Gerrit Rietveld, samen met opdrachtgever Truus Schröder. Zij woonde gedurende ongeveer 60 jaar in dit huis, eerst met haar kinderen, daarna in gezelschap van Rietveld en later alleen. Het huis is een icoon van het modernisme en een voorbeeld van de principes van De Stijl-beweging, een groep kunstenaars en architecten in Nederland. Kijk maar eens naar de geometrische vormen, primaire kleuren en functionele indeling. Het huis is nu een museum. Lees de blog over een bezoek aan het Rietveld-Schröderhuis.

Het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht | UNESCO Werelderfgoed | UNESCO-locatie | Erfgoedlocatie | Erfgoed Utrecht
Het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht

Koloniën van Weldadigheid

De werelderfgoedsite Koloniën van Weldadigheid omvat 3 koloniën in Nederland en 1 in België. Samen getuigen ze van een 19e-eeuws experiment in sociale hervormingen. Door landbouwkolonies op afgelegen locaties te stichten probeerde men stedelijke armoede te verlichten. De koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen in Nederland en Wortel in België, beschikken over woongebouwen, boerderijen, kerken en andere gemeenschappelijke voorzieningen. Later werden hier ook wezen, bedelaars en landlopers ondergebracht. Dit leidde tot de oprichting van ‘onvrije’ kolonies, zoals Veenhuizen.

Gevangenismuseum Veenhuizen is onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid
Gevangenismuseum Veenhuizen is onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid

Grenzen van het Romeinse Rijk – De Neder-Germaanse Limes

De Neder-Germaanse Limes vormen de voormalige Noordelijke grens van het Romeinse Nederland, langs de Rijn. Er zijn archeologische overblijfselen gevonden van militaire bases, forten, torens, tijdelijke kampen, wegen, havens, een vlootbasis, een kanaal en een aquaduct, net als civiele nederzettingen, steden, begraafplaatsen, heiligdommen, een amfitheater en een paleis. Bijna al deze overblijfselen zijn ondergronds begraven. Op sommige plekken zijn de Romeinse bouwwerken nagebouwd, zoals het Castellum in Utrecht.

Castellum Hoge Woerd in Utrecht

Schokland en omgeving

Het voormalige eiland Schokland in de Zuiderzee is een van de oudste bewoonde gebieden van Nederland. Door de dreigende overstroming van de zee moesten de bewoners het eiland regelmatig verlaten. Het eiland moest definitief worden geëvacueerd in 1859. Door de inpoldering van de Zuiderzee (het IJsselmeer) werd Schokland vanaf 1940 weer een deel van het land dat herwonnen werd op de zee. Het is nu een symbool voor de eeuwenoude strijd van Nederland tegen het opdringende water.

Schokland en omgeving | Werelderfgoed in Nederland
Schokland en omgeving

Willemstad

Tot slot de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao. Dit is het enige overzeese Werelderfgoed binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlanders vestigden in 1634 een handelsnederzetting aan een natuurlijke haven op het Caribische eiland Curaçao. Willemstad ontwikkelde zich in de daaropvolgende eeuwen gestaag. Verschillende historische wijken weerspiegelen de Europese architectuur, maar ook stijlen uit Nederland, en Spaanse en Portugese koloniale steden waarmee Willemstad samenwerkte.

Willemstad op Curaçao | UNESCO Curaçao
Willemstad op Curaçao

Meer lezen:

Laat een bericht achter!